PŘIPRAVUJEME OSLAVU 100.LET NAŠEHO KLUBU !!! 

 

Jsme malý sportovní klub na chrudimsku, založený v roce 1921, věnující se především fotbalu. V současné době máme družstva v kategoriích mužů, dorostu a mladších žáků.

Od vzniku po současnost...

 

Sportovní klub Dřenice byl založen z podnětů místních občanů Josefa Půlpána a Václava Machače. Na ustavující schůzi v hostinci U Lišků dne 6. července 1921 se zakládajícími členy klubu stali pan Beran Josef, Štěpánek František, Štěpánek Stanislav, Starý František , Stará Františka , Tamchyna František a Tamchynová Marie. Počáteční jmění klubu , které vzniklo vklady členů a ostatních občanů Dřenic , bylo 2.298 Kč.

V roce 1941 bylo veškeré jmění klubu zabaveno a byla zastavena činnost. Po válce v roce 1945 byla činnost opět obnovena a došlo k velkému rozšíření členské základny. V roce 1947 měl klub celkem 192 členů a bohatou sportovní a kulturní činnost. V tomtéž roce byl klubu přidělen pozemek Na Oboře, kde členové vybudovali dnešní fotbalové hřiště. V roce 1949 pak započali se stavbou kabin. Celkové náklady na stavbu činily okolo 105 tisíc Kč a po dokončení se klub mohl zařadit k nepočetné skupince klubů s tak kvalitním zázemím. V této době hrál klub velice úspěšně pardubickou skupinu se Ždánicemi , Srchem , Starým Hradištěm apod. Velmi dobrá léta pak klub prožíval v šedesátých letech. To již však po reorganizaci soupeřil s chrudimskými kluby ze Skutče, Hlinska, Vítanova či Chrudimi.

Černým písmem v historii klubu je pak zapsán rok 1969 , kdy z důvodu stavebních úprav rybníka stojícího vedle hřiště došlo k takovému narušení hrací plochy , že musela být družstva kopané odhlášena z oficiálních soutěží. Po velkém úsilí se podařilo obnovit soutěžní činnost již v roce 1970 , ale družstvo muselo být samozřejmě přihlášeno do nejnižší IV. třídy okresní soutěže, kterou jsme hráli s jednoroční výjimkou způsobenou další reorganizací až do roku 1992 , kdy se po několika neúspěšných pokusech podařilo postoupit do III. třídy. Po dalších devíti letsch se pak podařilo postoupit i do okresního přeboru, kde se však naše “A” mužstvo udrželo pouze do roku 2008.

V roce 1974 byly podstatně rozšířeny stávající kabiny a vybudován areál pro pořádání tanečních zábav, který je každoročně upravován. V následujících letech pak přibyla ještě nová klubovna a v roce 2007 samostatné sociální zařízení. V roce 1984 byl vybudován tenisový kurt (původně v majetku obce , později převeden sportovnímu klubu) , který však po deseti letech provozu neuvěřitelně zchátral a v současné době prochází generální rekonstrukcí.

Vedle účasti třech našich mužstev v okresních soutěžích pořádá sportovní klub již 21 let “Dřenický zimní pohár” , který si našel pevné místo a oblibu u fotbalových týmů chrudimského i pardubického okresu. V současné době se všechny zápasy hrají na umělé trávě Pamako Pardubice. Každoročně je pak pořádán letní turnaj čtyř týmů , dnes hraný pod názvem “Memoriál Martina Dobrovolného a Karla Chovance”. Tradicí se pak již stává turnaj starých gard pořádaný již pátým rokem na sklonku léta pod názvem Memoriál Josefa Tichého.

Vedle sportovní činnosti je pak náš areál známý dlouholetým pořádáním tanečních zábav – “Rokové léto”. Na letním parketě se tu vystřídalo mnoho známých i začínajících kapel. Namátkou jmenujme alespoň ty nejznámější Odyssea , Kyslík (Klaxon), Pohoda, Elán (Pardubice), Mogul, Polymetal, Motouz, Komunální odpad, Profil, Saturn ad.