VALNÁ HROMADA

31.03.2010 20:39

V sobotu 30.1. 2010 od 15 hodin se v sálu hostince "U Zastávky" uskutečnila tradiční výroční členská schůze - Valná hromada - našeho sportovního klubu. Jak již bylo avizováno, byl zvolen téměř kompletně nový výkonný výbor a doplněna byla i revizní komise. Složení výboru i komise najdete v kapitole "Činovníci SK". Nezbývá než poděkovat dnes již bývalému výboru a všem jeho funkcionářům za dobrou práci. Zvláště pak panu Petrovi Starému, který v našem SK působil jednak jako aktivní hráč a více než 35 let pak jako trenér mládeže i dospělých, sekretář a posledních 15 let jako předseda.

Na valné hromadě byl zhodnocen uplynulý rok v klubu jak po stránce sportovní, tak společenské či finanční. Z jednání členů vzešlo i usnesení, což je vlastně závazek činnosti na další rok. Mimo jiné se samozřejmě budeme snažit zlepšit úroveň fotbalu s důrazem na mládežnická družstva při zachování slušné ekonomické situace klubu. Zavázali jsme se uspořádat společenské akce jako jsou taneční zábavy a ples, uspořádat tradiční turnaje mužů a starých gard.

Zpět