Umělé osvětlení víceúčelového hřiště

15.10.2018 07:39

Díky získanému grantu Pardubického kraje se nám podařilo zrealizovat umělé osvětlení našeho víceúčelového hřiště. S přicházejícím brzkým stmíváním jej okamžitě začaly využívat všechny naše týmy pro své tréninky a možnost večerního hraní uvítala i parta "staré gardy". SK děkuje rovněž všem zúčastněným na pomocných pracech při realizaci stavby.

Zpět