Tréninkové hřiště

23.08.2016 16:29

Jako "vedlejší produkt" při rekonstrukci multifunkčního kurtu jsme zároveň budovali travnaté tréninkové hřiště. Po roce , kdy jsme provedli vykácení dřevin, vyrovnání terénu a zasetí, dostalo hřiště finální podobu oplocením, výsadbou živého plotu a vybavením novými brankami. Na zavlažovací systém hlavního hřiště jsme napojili i odbočku pro hřiště tréninkové, kde byly osazeny dvě trysky. Zbývá ješt "vyladit" povrch, který je přecejen ještě hrbolatý.

Ve fotogalerii můžete vidět pár snímků z výstavby oplocení i finální podobu.

Zpět