Proběhla Valná hromada 2011

05.02.2011 07:33

V sobotu 29.1. 2011 se (někteří) členové sešli na Valné hromadě. Přítomno bylo asi polovina ze 108 plnoletých členů našeho SK. Díky několika zplnomocnění od nepřítomných členů jsme byli úsnášeníschopni. Mohly být tedy projednány i schváleny některé body, které vyžadují schválení řádnou Valnou hromadou. Mezi ně patří zvolení nového člena výkonného výboru Rostislava Tichého , který nahradil Josefa Peška. Jednomyslně pak bylo schváleno zvýšení členských příspěvků z 50 Kč na 100 Kč za rok.

V dalších bodech programu byli přítomní seznámeni ve zprávách s celkovou činností klubu (předseda Tomáš Starý), s hospodařením (hospodářka Růžena Zvěřinová) či proběhlých kontrolách (zprávu s omluvou poslal předseda revizní komise Rostislav Šejna). Samostatně pak minulý rok hodnotili trenéři žáků Michal Hybeš, dorostu Martin Spilko a mužů Tomáš Hrozen. 

Po krátké diskuzi bylo odsouhlaseno usnesení z Valné hromady, ktreý shrnuje hrubý plán činnosti  v nadcházejícím roce. Valnou hromadu navštívili i pozvaní hosté za OÚ Dřenice místostarosta obce Ing.Jindřich Dostál a za Myslivecké sdružení jeho předseda p. Ladislav Zvěřina.

Některé zprávy a usnesení si můžete přečíst v přiložených souborech.

Zpět