Práce na areálu nekončí

01.10.2010 23:03

Na našem rozsáhlém sportovním areálu je stále co vylepšovat. Mnoho času zabere vlastní údržba jako je sekání či válcování hřiště, sekání trávy kolem hřiště apod. Pravidelného sekání hřiště se nově ujal Luboš Křemenák, lajnování novou latexovou lajnovačkou pak zatím zajišťuje především Michal Hybeš. Pro pravidelné válcování jsme se rozhodli zakoupit malotraktor, který tím bude k dispozici kdykoliv a zároveň je lehčí než používané velké zemědělské traktory a užší než používaný válec. Celkový výsledek válcování je pak daleko lepší.

Vzhledem k blížícím se oslavám 90 let založení klubu a dalším sportovním (záapasy a turnaje) a společenským (taneční zábavy, country posezení, "Hry bez hranic") akcím , ketré jsou plánovány na příští rok, se snažíme areál zvelebit. Momentálně probíhá pokládání obrubníků na příjezdové cestě (na severní straně) , tak aby se dal cesta řádně vysypat sutí a štěrkem, pokládání obrubníků kolem stávajících kabin, kde plánujeme jednak rozšíření "tribuny" a posezení u udírny a jednak pokládku nové dlažby na již dosluhující betonový povrch. Zároveň máme nedodělky po rekonstrukci kurtu (úklid) a instalaci zábradlí (nátěry nepokovených částí).

Děkujeme všem zúčastněným na poslední brigádě v sobotu 25.9. (nebo již v předchozích dnech) a zároveň si dovolujeme vyzvat a požádat další členy našeho klubu k alespoň malá pomoci.

Zpět