Jak se nám v minulém volebním období dařilo? (zpráva z valné hromady)

22.01.2015 15:33

Vážení sportovní přátelé, milí hosté.

 Dovolte mi , abych vás seznámil s činností klubu v uplynulém roce 2014 a  protože máme za sebou pětileté funkční období, ohlédnu se alespoň v bodech za celými pěti lety. Neslibuji tedy úplně krátký projev, ale pokusím se vám ho zpestřit obrazovým doprovodem...

Minulé volby proběhly v lednu 2010 a nesly se ve znamení velké generační výměny. Z původního složení jsem zůstal pouze já, Růžena Zvěřinová a Aleš Vomáčka. Dalšími členy se pak stali Michal Hybeš, Martin Spilko, Libor Vafek, Luděk Kořínek a Josef Pešek. S novými členy přišly i nové nápady, nové finanční zdroje a nový pracovní elán, který se začal projevovat záhy po volební valné hromadě.

Na tomto místě si dovolím malou odbočku. Ač budu hovořit o našem úsilí a změnách za posledních pět let, v žádném případě nemůžu a nechci říci, že by se v minulosti v areálu nic nedělalo. Klub fungoval po fotbalové stránce dobře, podařilo se obnovit mládežnická družstva. Převzali jsme kabiny s novými sprchami, ostudné záchody byly nahrazeny novým sociálním zařízením, byly provedeny opravy po katastrofálních záplavách v roce 2006 včetně obložení venkovních zdí, provedla se kompletní rekonstrukce střechy, postaveny byly sítě za brankami, klub vlastnil novou travní sekačku, byla provedena přípojka vody a spoustu dalších věcí.

Ale zpět do roku 2010 :

* dokončili jsme rekonstrukci tenisového kurtu

* zcela byl zrekonstruován a vybaven nábytkem a technikou bufet

* za nemalé peníze (na více splátek) jsme získali ocelové balkónové zábradlí, které jsme v létě instalovali kolem hrací plochy

* spolu s tím byla posunuta jedna z branek a znovu vytyčena hrací plocha

* vybudovali jsme novou přístupovou cestu na jižní straně areálu a zpevnili jsme příjezdovou komunikaci na severní straně

* zakoupili jsme malotraktor či latexovou lajnovačku

* největším záporem roku byly opět povodně, zrušení obou letních turnajů a dokonce i všech u domácích utkání až do poloviny září

* v reakci na povodně jsme obnovili nebo rozšířili drenážní systém, pročistili odvodňovací kanály apod.

* za zmínku snad stojí i založení webových stránek www.sk-drenice.cz

nebo pořízení putovního poháru pro náš zimní turnaj

Na valné hromadě v lednu 2011 došlo k první změně a Josefa Peška ve výkonném výboru nahradil Rostislav Tichý. Za stěžejní události roku lze jistě zmínit :

* výstavbu garáže především pro sekačku, malotraktor a další vybavení

* rozšíření zastřešené plochy pro diváky včetně výstavby nové udírny a krbu a vydláždění celého prostoru

* rekonstrukce ozvučení areálu

* vybudování dětského hřiště

* položení PVC krytiny na podlahy v kabinách

* ze sportovních událostí jsou to určitě první krůčky fotbalové přípravky

* a největší událostí jistě byly oslavy 90 let klubu, které byly snad i navzdory nepřejícímu počasí důstojné

Následující rok 2012 začal opět personální změnou ve složení výkonného výboru, když odcházejícího Luďka Kořínka nahradil Aleš Jelínek a ještě významnější změnou pak byla náhrada na funkci hospodářky, když po 20 letech odstoupila paní Růžena Zvěřinová a nahradila ji Ilona Motalová. Mezi nejvýznamnější události patřilo :

* vybudování umělého zavlažování

* regenerace trávníku (ovšem , myslím naposled, provedená firmou na klíč za dosti velký finanční náklad)

* pořízení světelné výsledkové tabule

* oprava střechy nad kabinou rozhodčího s navýšením sklonu

* ze sportovních momentů to bylo přihlášení mladší přípravky do oficiální soutěže

* velkou událostí celorepublikovou bylo zavedení nové databáze a nových pravidel členství ve FAČRu

* a pak velmi smutná sportovní událost - sestup do "pralesní" IV. Třídy v kategorii mužů po 20 letech strávených v okresním přeboru či III.třídě

A to už se dostávám do dalšího roku 2013, kdy se naopak podařil rychlý návrat do III. třídy okresních soutěží, který byl také náležitě oslaven. Mezi významné události či investice bych určitě zařadil :

* zakoupení přenosných hliníkových branek

* rekonstrukce venkovního posezení 

* oprava stropů téměř v celých kabinách

* oddělení klubovny od hráčské kabiny dorostu

A co nám přinesl právě uplynulý rok 2014 ?

Dokončili jsme opravu stropů v kabinách, provedli jsme vybetonování podlahy v garáži, byly doplněny další mobilní lavice. Opět vlastními silami a tentokrát konečně dobře bez vedlejších problémů se nám podařila regenerace hrací plochy s vyrovnáním nerovností a dosetím. Jedinou kaňkou tak bylo poškození zapůjčeného vertikulátoru, z čehož byla menší nepříjemnost se zástupci SK Mikulovice a následné uhrazení opravy. 

S vervou jsme se hned zjara pustili do dlouho plánované akce - vybudování univerzálního tréninkového hřiště. Po schválení záměru obecním úřadem a vykácení části překážejícího porostu se prostor začal zavážet stavební sutí. Nutno podotknout, že ne každý dbal na naše požadavky a do sutě se bohužel dostalo i to, co by tam být nemělo. Rozhodli jsme se udělat vše pro to, abychom hned (ne až po letech) hřiště provedli v definitivní podobě - to znamená s umělým povrchem  vhodným pro více sportů, s oplocením apod. Snažíme se získat dotace na všech možných místech od Pardubického kraje, OFS či FAČRu. Takto velká akce se však neobejde bez řádné projektové dokumentace a stavebního povolení. Tady přišlo bohužel silné vystřízlivění, když se proti našemu záměru staví stavební zákony či zákony a ochraně životního prostředí a vzhledem k rozšíření povodňových a ochranných pásem nám stavbu zřejmě nepovolí. Nic nám asi nepomůže změna projektu se sklopným oplocením či vysvětlení, že se povrch hřiště dostane nad úroveň hladiny při povodni a souhlas Povodí Labe. V současné době jsme v nezáviděníhodné situaci, kdy jsou na obzoru dotace a my nebudeme mít prostor a stavební povolení. Zvažujeme jiná náhradní řešení. Stávající prostor bychom zřejmě zarovnali zeminou a vybudovali travnatou tréninkovou plochu, která se našemu vytíženému hřišti bude jistě hodit.

Vyhýbám se ve svých zprávách jmenování konkrétních jmen, abych hlavně někoho neopomněl. Práci v klubu se pravidelně věnuje spousta z vás. Přesto se musím zmínit, že jsme získali někdy od léta velkou oporu v Petru Pulpánovi, který se potichu a tak nějak neoficiálně chopil místa správce areálu a máme tak většinou vystaráno se sekáním, válcováním, zavlažováním, opravami traktoru apod.

Z hlediska sportovní stránky naší činnosti se podrobnější informace o jednotlivých mužstvech dozvíte z referátů trenérů či vedoucích mužstev.

Já jen shrnu, že naši muži se v sezóně 2013-2014 pohybovali ve středu tabulky, ale v nové sezóně i díky doplnění kádru okupují od začátku první příčku. Po jarní části zanechal aktivní činnosti vedoucího mužstva pan Staněk a u trenéra pana Bleši tak zůstal jen Aleš Jelínek.

Pod vedením Martina Spilka a za asistence Rosti Tichého pokračuje i díky spolupráci s SK Mikulovice v činnosti náš dorost. Od podzimu se do trénování

zapojil i Jakub Pešek. Výsledkově to hlavně teď na podzim není úplně ono, ale to není nejdůležitější. Hlavně kluky udržet u fotbalu. 

Jak jsem tady avizoval loni, byli jsme po jarní části donuceni zrušit žáky, protože osu týmu tvořili hokejisté z Pardubic, kteří po postupu do další věkové kategorie již nemůžou s fotbalem u nás pokračovat. Jeden žák odešel na hostování do Mikulovic a zbylí domácí hráči tak i v nižším věku (12 či 13 let) trénují a hrají s dorostenci! A nevedou si zle.

Dobrým počinem pak je to, že jsme sehnali dostatečný počet hráčů a mohli jsme tak přihlásit obě kategorie nejmenších  -  mladší i starší přípravku. Ke starší přípravce se přesunuli manželé Vafkovi a u mladších působím já s Kamilem Vafkem.

V zimních měsících jsme opět uspořádali a sehráli Dřenický zimní pohár, kde jsme tentokrát i docela zabodovali a skončili na třetím místě. Letos už to vypadalo, že se další ročník pro nezájem klubů neuskuteční, ale nakonec se ozvali noví zájemci a tak letošní již 26. ročník v novém formátu a s novými soupeři opět proběhne. Turnaj začíná prvním kolem 1. února.

V létě jsme bohužel opět museli na poslední chvíli zrušit kvůli silnému předchozímu dešti Memoriál Martina Dobrovolného a Karla Chovance. 

Alespoň se podařilo uspořádat posvícenský turnaj starých gard - Memoriál Josefa Tichého a Josefa Říhy. V něm se dařilo i fotbalově a obsadili jsme 2. místo. Po skončení turnaje si naši dorostenci snadno poradili v 1. mistrovském utkání s Třemošnicí. Poté se vydařil i večerní program. V neděli jsme pak mohli tleskat našim nejmenším při mistrovském miniturnaji, při němž ve všech utkáních zvítězili. Zlatým hřebem pak bylo vítězství mužů nad Hrochovým Týncem 5:4. Prožili jsme tak krásný posvícenský fotbalový víkend.

V závěru roku se pak naše stará garda zúčastnila již pátého ročníku Memoriálu Jardy Josky v chrudimské sportovní hale. Po úspěšných letech jsme tentokrát propadli a skončili poslední. Ve vybrané společnosti hráčů v minulosti většinou hrajících vyšší soutěže či speciálně futsalové soutěže to však až taková ostuda není. No a na úplný závěr roku jsme se s tím starým rokem rozloučili tradičním silvestrovským fotbálkem. 

Na tomto místě se ještě zmíním a dalším jménu. Několik let po sobě jsem tu vyzýval především mladší členy, zda by se nenašel někdo, kdo by mi pomohl oživit naše webové stránky. Na podzim se takový člověk našel ve Fandovi Kubalíkovi a krom pravidelných příspěvků na stránky založil i facebookový profil SK Dřenice, což ocení jistě především mladá generace. Myslím, že webovky i facebookové stránky jsou opravdu aktuální a stojí za to je pravidelně navštěvovat. Snad to vydrží.

 Po stránce kulturní či společenské jsme stejně tak jako každý rok pořádali náš sportovní ples, na jehož letošní ročník vás opět srdečně zvu. Ples se koná v sobotu 21. února tady v sále. K tanci a poslechu hraje skupina Sharm.

Uspořádali jsme jen tři taneční zábavy se skupinou Mogul. A letos pravděpodobně uspořádáme jen jednu či dvě. V dubnu jsme se podíleli na tradičním pálení čarodějnic a v červnu pak na dětském dni. V letních měsících byl náš areál bohatě využíván k soukromým oslavám především našich členů.

 Po stránce finanční se nám daří udržet až na výjimky stávající sponzory. Jsme nadále štědře podporováni Obecním úřadem, za což mu samozřejmě děkujeme. Poprvé po třech letech žádostí jsme dostali alespoň malý grant na sportovní přípravu mládeže ve výši 10.000,-. 

A co nás čeká v nastávajícím roce. Co se týče fotbalu, rádi bychom se pokusili dotáhnout slibně rozehranou soutěž u mužů, což by znamenalo postup do okresního přeboru. K tomu je však zapotřebí zlepšit iniciativu hráčů, dořešit hostování či přestupy a řešit vše s ohledem na budoucnost. Jednoznačným cílem je udržet co nejvíce mládežnických družstev a pokračovat ve výchově mládeže nejen po sportovní stránce. Čeká nás rovněž úplná revoluce v registracích hráčů a organizace utkání, která dalece přesahuje změna kolem členství ve FAČRu. Od léta již nebudou existovat registračky hráčů, nebudou papírové zápasy o utkání, nebudeme platit rozhodčí hotově. Vše bude vedeno na počítači s on-line připojením na internet. Hráči budou v centrální databázi s evidencí přestupů, hostování, případných trestů apod. 

Vedle činnosti kolem fotbalových soutěží a toho samo o sobě není málo, 

* chceme vyřešit již zmiňovaný problém s novým víceúčelovým hřištěm a s tím související úpravu původně zamýšleného prostoru

* pokud zůstane tenisový kurt v této podobě, tak vyměnit podloží antuky, aby byl plně funkční

* aktivně se zapojit do plánovacího procesu protipovodňových opatření plánovaných v naší obci tak, abychom obci a občanům pomohli, ale zabránili řízenému zaplavování areálu (což je jedna z variant opatření)

* opět chceme provést údržbu trávníku

* jak již jsem uvedl, budeme opět pořádat ples a 1 -2 rockové zábavy

* chceme se podílet na akcích pro děti a dalších společenských akcích konaných nejen v našem areálu ve spolupráci s ostatními sdruženími jako jsou rybáři , myslivci či svaz žen

* chystáme se uspořádat oba letní turnaje mužů a staré gardy, pokud možno s navazujícím kulturním programem

Jak slyšíte a snad i vidíte, za pět let činnosti se snad nemusíme stydět. I když je vždy co vylepšovat, musím říci , že jsem hrdý na náš areál, fotbalovou i mimofotbalovou činnost. I proto, jak později uslyšíte, předstupujeme před vás jako kandidáti na další volební období v téměř nezměněném složení a slibuji, že budeme pracovat minimálně tak obětavě, jak jsme pracovali doposud. Naším cílem je dobře fungující klub s kvalitním zázemím, předvádění pěkné kopané, na

kterou bude chodit více a více spokojených fanoušků, výchova mládeže a celkově působit tak, abychom nedělali ostudu ani sobě samým ani naší obci.

 Na závěr mi dovolte, abych z tohoto místa poděkoval bez rozdílu všem , kteří se jakkoliv aktivně podílí na činnosti klubu -  trenérům, vedoucím mužstva, a ostatním funkcionářům, obsluze bufetu či udírny, všem pořadatelům při utkáních i zábavách a samozřejmě účastníkům brigád apod.  

Zpět