Dotační program MŠMT

11.02.2018 15:14

Díky dotačnímu programu MŠMT č. VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech , v rámci něhož jsme obdrželi dotaci ve výši 76.000,- Kč,

jsme mohli zlepšit sportovní přípravu naší mládeže. Krom plné či částečné úhrady startovného na turnajích, nájmů tréninkových

hal či hřišť s UMT jsme pořídili dvě sady dresů pro mladší žáky a starší přípravku, sadu trénikových pomůcek, sadu míčů apod. V neposlední řadě jsme

také zakoupili notebook pro vedení elektronických zápisů o utkáních a pro technickou přípravu tréninků.

Zpět